ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png9.png0.png4.png2.png
Today7
Yesterday63
This week7
This month2117
Total269042

Who Is Online

1
Online
วันจันทร์, 24 กันยายน 2561 03:19
Powered by CoalaWeb

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เข้าร่วมกับกลุ่มบ้านศิลปินหัวหิน ศิลปินหมู่บ้านด่านเกวียน และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรม "ปั้นความสุข" ภายในงาน Bluport Happyland ณ ศูนย์การค้าบลูพอรต์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เข้าร่วมกับกลุ่มบ้านศิลปินหัวหิน ศิลปินหมู่บ้านด่านเกวียน และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรม "ปั้นความสุข" ภายในงาน Bluport Happyland ณ ศูนย์การค้าบลูพอรต์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการ กว่า70ผลงาน โดยได้ส่งคณาจารย์ไปร่วมกิจกรรมและแสดงผลงานดังนี้ อาจารย์ชน ยี่นาง อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท อาจารย์เกรียงไกร ดวงขจร อาจารย์ดุริวัฒน์ ตาไธสง โดยจะจัดกิจกรรมและแสดงผลงาน ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันและกลุ่มผู้สร้างสรรค์งานเซรามิกส์ ที่จะขยายโอกาศช่องทางการเผยแพร่ผลงาน และนำความรู้มาถ่ายทอดสู่การเรียนการสอนต่อไป
ceramic11-2560 1
ceramic11-2560 2

ceramic11-2560 3

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/