ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png3.png
Today75
Yesterday100
This week245
This month1338
Total279753

Who Is Online

5
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 14:13
Powered by CoalaWeb

23 พฤษภาคม 2561 โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23 พฤษภาคม 2561 โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในการทำวิจัย การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ รวมไปถึง การแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีขอบเขตของเนื้อหาในการสร้างเครือข่ายดังนี้ 
1. การสร้างฐานข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกันโดยมีฐานข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. การสร้าง Camp/จัดนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
3. การสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดต่อกันในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 
4. การใช้/แลกเปลี่ยนกัน เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
5. การแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

fit052561 1
fit052561 2
fit052561 3
fit052561 4
S  8364040

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม → https://www.facebook.com/nrrutechno/posts/845762312293303

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/