ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png8.png3.png
Today81
Yesterday127
This week542
This month2171
Total283383

Who Is Online

2
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:37
Powered by CoalaWeb

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)ได้ดำเนินโครงการการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 Innovative Craft Award 2018(ICA2018)....

ด้วย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)ได้ดำเนินโครงการการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 Innovative Craft Award 2018(ICA2018) ซึ่งได้ดำเนินการตัดสินผลคัดเลือกในรอบที่ 2 โดยอาจารย์เกรียงไกร ดวงขจร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบในระดับมืออาชีพ เพื่อให้ร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย
1. ผชช สุพัตรา ศรีสุข-ประธานคณะกรรมการ
2. มล ภาวินี สันติสิริ-นายกสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนว ดีไซน์ 
3. คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร-กรรมการผู้จัดการจำกัด บริษัท ไอบริก จำกัด
4. คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์-กรรมการผู้จัดการบริษัท อัมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิ่ชชิ่ง จำกัด
5. คุณศิริวรรณ ธรณนิธิกุล- เจ้าของแบรนด์ It’s happen to be a closet
6. คุณวุฒิชัย หาญพานิช- เจ้าของแบรนด์ HARNN
7. คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์ - ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ Sacict Crafts
พร้อมจัดแสดงผลงาน และเปิดนิทรรศการ พิธีมอบโล่รางวัลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ICA ประเภทประชาชนทั่วไป(มืออาชีพ) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ อาคารพระมิ่งมงคล ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ceramic2016-06 1
ceramic2016-06 2
ceramic2016-06 3
ceramic2016-06 4

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/