ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png6.png8.png3.png0.png
Today13
Yesterday103
This week733
This month1597
Total276830

Who Is Online

1
Online
วันอาทิตย์, 16 ธันวาคม 2561 03:27
Powered by CoalaWeb

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย”ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ดุริวัฒน์ ตาไธสง อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย”ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งผลปรากฎว่าการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน สามารถคว้ารางวัล โดยอาจารย์ดุริวัฒน์ ตาไธสง อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานวิจัยกลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาดินเพื่อการผลิตเครื่องปั่นดินเผาด่านเกวียนที่มีขนาดใหญ่
ceramic2561-09-14 2
ceramic2561-09-14 1

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/