ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png8.png3.png
Today81
Yesterday127
This week542
This month2171
Total283383

Who Is Online

1
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 17:05
Powered by CoalaWeb

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๙.๓.๓ อาคาร ๒๙ ชั้น ๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   ณ ห้องประชุม ๒๙.๓.๓ อาคาร ๒๙ ชั้น ๓  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2562-01-19
2562-01-192

การชี้แจงและให้ข้อมูลในเรื่องของงานทะเบียนและวัดผลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2562-01-193การชี้แจงและให้ข้อมูลในเรื่องของระบบจิตอาสา โดย นายบรรเลง ไม้โคกสูง นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

2562-01-194
การชี้แจงและให้ข้อมูลในเรื่องของงานทุนและแนะแนว โดยนายรัฐพล บุญส่ง นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาfoot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/