ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png8.png9.png6.png7.png
Today81
Yesterday80
This week574
This month2042
Total268967

Who Is Online

2
Online
วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 22:21
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
11 มีนาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้จัดโครงการเข้าร่วมงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 501
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 1567
11 กุมภาพันธ์ 2559 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมดบรรยายพิเศษในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ในหัวข้อ "การออกแบบห้างสรรพสินค้าและโรงแรม" 651
9 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ ประจำปี 2559 ณ ฉัตรทิพย์รีสอร์ท อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 475
3-4 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมโครงการคิดก้าวหน้า เตรียมความพร้อมเยาวชนสู้ตลาดแรงงาน ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี 407
24 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการสำรวจเชิงพื้นที่ เพื่อการบริการวิชาการ และวิชาชีพ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของท้องถิ่น 508
17 กุมภาพันธ์ 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมการจัดงานกิจกรรมที่มีชื่อว่า “เปิดบ้านลำพระเพลง” เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร (อส.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง) 598
การประชุมบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-16.30 น. 442
16 ธันวาคม 2558 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ “ศาลาพักสาธารณะ” 624
23-25 มกราคม 2559 นิทรรศการแสดงผลงานในงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2559 (Korat international art and culture festival 2016) 614
การแสดงผลงานที่ "พระราชวังต้องห้ามนิทรรศการศิลปะเซรามิกร่วมสมัย" ที่ปักกิ่งอิมพีเรียลบรรพพระราชวังต้องห้าม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน งานสร้างสรรค์กับศิลปินนานาชาติ 675
๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ กิจกรรมการทำความสะอาดโรงงานปฏิบัติการเซรามิกส์และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญตอนรับนักศึกษาใหม่ 550
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อรอนงค์ แสงผ่อง ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (Outstanding Paper Award) 1331
23 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00น. ผู้บริหารบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี 639
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเฉิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่4 ธันวาคม 2558 605
วันที่23 พฤศจิการยน2558 งานประเพณีลอยกระทง "สืบสานตำนานศิลป์ สู่วาริทร์ถิ่นอีสาน" ปีการศึกษา 2558 557
คณะผู้บริหารฯบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธีรพันธ์ สุทธิเทพ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ.. 647
16 พ.ย. 2558 การประชุมเตรียมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 633
28 ตุลาคม 2558จับฉลากแบ่งสายรายการแข่งขันแบตมินตัน การแข่งขันกีฬากีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่48 "ขุนศักรินทร์เกมส์" 724
22 ตุลาคม 2558 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องต้านภัยยาเสพติด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 544
13 ตุลาคม 2558 ประชุมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 508
23 กันยายน 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกาษาร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ณ บริเวณใต้อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 566
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2558 และ ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2558 531
10 กันยายน 2558 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี 671
17-18 สิงหาคม2558 งานวันวิชาการและเทคโนโลยี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 666

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/