ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png0.png0.png6.png7.png
Today95
Yesterday147
This week475
This month2394
Total260067

Who Is Online

4
Online
วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 17:35
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เกณฑ์ภาระงานและมาตราฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558 540
23 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา1/2558 ณ ห้องประชุมฯ ชั้น5 อาคาร31 619
สรุปผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 580
2 กรกฎาคม 2558 การบรรยาย เรื่องการเขียนรายงานกระบวนการ ระดับหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 519
19 มิถุนายน 2558 อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ไดศึกษาดูงาน “ProPak Asia 2015 1225
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมหุ่นยนต์ หนุ่มลำตะคลอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 595
15 มิถุนายน 2558 ศึกษาดูงานบ้านไม้ไผ่ประจันตคาม และสถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองรับความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำการประมง เรือประมง และเครื่องมือประมงชนิดต่างๆ 748
15-17 มิถุนายน 2558 โครงการ "ผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานใต้" 691
ประชุมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญใหม่ : ปฏิรูปประเทศไทยอนาคตใหม่ทางการศึกษา” 591
การบริการวิชาการสายรับใช้สังคม ประจำปีงบประมาณ 2558 689
1-2เมษายน2558 สัมมนาวิชาการนานาชาติ TSTS ครั้งที่ 4 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง Rail Changes the city 550
21-24 เมษายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" 573
22-24 เมษายน 2558 การแข่งขันหุ่นยนต์ TPA ROBOCON 2015 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 719
22-24 เมษายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคาร 31 603
6 เมษายน 2558 บริษัท จัดหลักสูตรอบรม ในหัวข้อ Quality control circle เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานบริษัท เจวีซี ออพติคัล คอมโพเน้นท์ส์ ประเทศไทย 791
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือ (Hardware) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์.. 779
18-19 มีนาคม2558 โครงการส่งผลงาน เข้าร่วมแสดงเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ (International Innovative Craft Fair 2015) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 569
6, 13, 20 มีนาคม 2558 ครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการการก่อสร้างบ้านดิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 679
30-31 มีนาคม2558 โครงการส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวด “เทคนิคการตกแต่งผนังด้วยเซรามิก (Wall Art Ceramic)” ณ ศูนย์แสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง 577
13มีนาคม2558 โครงการอบรมหลักสูตร "โครงการเสริมสรา้งและพัฒนาความรู้ให้ประชาชนมั่นในสินค้าทั่วไทยมี มอก 470
11มีนาคม2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 656
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวบัณฑิตา มียิ่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1347
นักศึกษาสหกิจดีเด่นและผลงานโปสเตอร์ดีเด่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 619
2 มีนาคม2558 พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว 644
18กุมภาพันธ์2558 โครงการอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 534

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/