ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png9.png0.png4.png2.png
Today7
Yesterday63
This week7
This month2117
Total269042

Who Is Online

1
Online
วันจันทร์, 24 กันยายน 2561 03:45
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
13 ตุลาคม 2558 ประชุมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 508
23 กันยายน 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกาษาร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ณ บริเวณใต้อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 566
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2558 และ ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2558 532
10 กันยายน 2558 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี 671
17-18 สิงหาคม2558 งานวันวิชาการและเทคโนโลยี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 666
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ " 12 สิงหา มหาราชินี " 592
11 สิงหาคม 2558 กิจกรรม " Big Cleaning Day For MOM ทำดีเพื่อแม่ มอบแด่สังคม" 774
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมหุ่นยนต์ หนุ่มลำตะคลอง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2558 613
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เกณฑ์ภาระงานและมาตราฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558 544
23 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา1/2558 ณ ห้องประชุมฯ ชั้น5 อาคาร31 626
สรุปผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 591
2 กรกฎาคม 2558 การบรรยาย เรื่องการเขียนรายงานกระบวนการ ระดับหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 527
19 มิถุนายน 2558 อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ไดศึกษาดูงาน “ProPak Asia 2015 1239
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมหุ่นยนต์ หนุ่มลำตะคลอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 618
15 มิถุนายน 2558 ศึกษาดูงานบ้านไม้ไผ่ประจันตคาม และสถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองรับความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำการประมง เรือประมง และเครื่องมือประมงชนิดต่างๆ 754
15-17 มิถุนายน 2558 โครงการ "ผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานใต้" 696
ประชุมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญใหม่ : ปฏิรูปประเทศไทยอนาคตใหม่ทางการศึกษา” 595
การบริการวิชาการสายรับใช้สังคม ประจำปีงบประมาณ 2558 693
1-2เมษายน2558 สัมมนาวิชาการนานาชาติ TSTS ครั้งที่ 4 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง Rail Changes the city 554
21-24 เมษายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" 580
22-24 เมษายน 2558 การแข่งขันหุ่นยนต์ TPA ROBOCON 2015 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 723
22-24 เมษายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคาร 31 607
6 เมษายน 2558 บริษัท จัดหลักสูตรอบรม ในหัวข้อ Quality control circle เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานบริษัท เจวีซี ออพติคัล คอมโพเน้นท์ส์ ประเทศไทย 798
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือ (Hardware) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์.. 782
18-19 มีนาคม2558 โครงการส่งผลงาน เข้าร่วมแสดงเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ (International Innovative Craft Fair 2015) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 581

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/