ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png7.png1.png2.png1.png
Today81
Yesterday124
This week205
This month1888
Total277121

Who Is Online

2
Online
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 17:34
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
15 มิถุนายน 2558 ศึกษาดูงานบ้านไม้ไผ่ประจันตคาม และสถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองรับความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำการประมง เรือประมง และเครื่องมือประมงชนิดต่างๆ 804
15-17 มิถุนายน 2558 โครงการ "ผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานใต้" 707
ประชุมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญใหม่ : ปฏิรูปประเทศไทยอนาคตใหม่ทางการศึกษา” 608
การบริการวิชาการสายรับใช้สังคม ประจำปีงบประมาณ 2558 712
1-2เมษายน2558 สัมมนาวิชาการนานาชาติ TSTS ครั้งที่ 4 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง Rail Changes the city 566
21-24 เมษายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" 592
22-24 เมษายน 2558 การแข่งขันหุ่นยนต์ TPA ROBOCON 2015 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 741
22-24 เมษายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคาร 31 616
6 เมษายน 2558 บริษัท จัดหลักสูตรอบรม ในหัวข้อ Quality control circle เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานบริษัท เจวีซี ออพติคัล คอมโพเน้นท์ส์ ประเทศไทย 822
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือ (Hardware) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์.. 791
18-19 มีนาคม2558 โครงการส่งผลงาน เข้าร่วมแสดงเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ (International Innovative Craft Fair 2015) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 593
6, 13, 20 มีนาคม 2558 ครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการการก่อสร้างบ้านดิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 701
30-31 มีนาคม2558 โครงการส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวด “เทคนิคการตกแต่งผนังด้วยเซรามิก (Wall Art Ceramic)” ณ ศูนย์แสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง 596
13มีนาคม2558 โครงการอบรมหลักสูตร "โครงการเสริมสรา้งและพัฒนาความรู้ให้ประชาชนมั่นในสินค้าทั่วไทยมี มอก 488
11มีนาคม2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 669
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวบัณฑิตา มียิ่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1380
นักศึกษาสหกิจดีเด่นและผลงานโปสเตอร์ดีเด่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 669
2 มีนาคม2558 พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว 666
18กุมภาพันธ์2558 โครงการอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 549
9กุมภาพันธ์2558 Big cleaning Day สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กิจกรรมกรรม Big cleaning Day 609
13กุมภาพันธ์2558 การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ อาคารเรียน 1 ห้องสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1017
5 กุมภาพันธ์2558 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไปแนะแนวทางการศึกษาต่อที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 789
31 มกราคม 2558การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 702
เมื่อวันที่19-20 มกราคม2558 โครงการ สัมมนาวิชาการและปฏิบัติการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยนานาชาติ 1005
16 มกราคม พ.ศ.2558 รางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา งานวันเทคโนโลยี... 586

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/