ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png8.png9.png7.png1.png
Today85
Yesterday80
This week578
This month2046
Total268971

Who Is Online

4
Online
วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 23:07
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
22-24 เมษายน 2558 การแข่งขันหุ่นยนต์ TPA ROBOCON 2015 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 723
22-24 เมษายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคาร 31 607
6 เมษายน 2558 บริษัท จัดหลักสูตรอบรม ในหัวข้อ Quality control circle เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานบริษัท เจวีซี ออพติคัล คอมโพเน้นท์ส์ ประเทศไทย 798
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือ (Hardware) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์.. 782
18-19 มีนาคม2558 โครงการส่งผลงาน เข้าร่วมแสดงเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ (International Innovative Craft Fair 2015) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 581
6, 13, 20 มีนาคม 2558 ครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการการก่อสร้างบ้านดิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 683
30-31 มีนาคม2558 โครงการส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวด “เทคนิคการตกแต่งผนังด้วยเซรามิก (Wall Art Ceramic)” ณ ศูนย์แสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง 581
13มีนาคม2558 โครงการอบรมหลักสูตร "โครงการเสริมสรา้งและพัฒนาความรู้ให้ประชาชนมั่นในสินค้าทั่วไทยมี มอก 475
11มีนาคม2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 661
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวบัณฑิตา มียิ่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1357
นักศึกษาสหกิจดีเด่นและผลงานโปสเตอร์ดีเด่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 632
2 มีนาคม2558 พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว 649
18กุมภาพันธ์2558 โครงการอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 540
9กุมภาพันธ์2558 Big cleaning Day สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กิจกรรมกรรม Big cleaning Day 600
13กุมภาพันธ์2558 การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ อาคารเรียน 1 ห้องสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 987
5 กุมภาพันธ์2558 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไปแนะแนวทางการศึกษาต่อที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 769
31 มกราคม 2558การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 691
เมื่อวันที่19-20 มกราคม2558 โครงการ สัมมนาวิชาการและปฏิบัติการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยนานาชาติ 972
16 มกราคม พ.ศ.2558 รางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา งานวันเทคโนโลยี... 556
26 ธันวาคม 2557 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ 2558 ซึ่งในภาคเช้าได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในคณะ 542
17-18 ธันวาคม 255 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยท่านคณบดี ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร“พระวรุณเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 688
5ธันวามหาราช องค์การนักศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.. 578
โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมม ชนะเลิศการแข่งขันทำกระทงขนาดเล็ก ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 669
กิจจกรรมกีฬาตะโกรายเกมส์ Grow Up Togther 15 ตุลาคม 2557 1252
ภาพการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่2-2557 710

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/