ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png5.png3.png8.png4.png
Today7
Yesterday8
This week58
This month159
Total255384

Who Is Online

1
Online
วันเสาร์, 17 มีนาคม 2561 17:55
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรม Lunch Talk เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำผลงานวิชาการ 239
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 218
6 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560 218
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559โดยในครั้งนี้อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นาย พีระกานต์ ม่วงมา จากโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.. 261
11 มกราคม 2560 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย หรือสร้างสรรค์เพื่อชุมชนและสังคม "เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงาานวิจัย" 256
หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 391
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ เป็นตัวแทนในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมและจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 379
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้เข้าร่วมแสดงผลงานและสาธิตการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ จำหน่ายผลงานนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) 305
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น.บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องด้วยในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันติวงศ์ 311
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชนะเลิศการประกวดแบบอาคารประเภท townhouse โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม พฤกษา-จุฬาฯ”หรือ PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST) 283
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลชมเชย ในการ workshop บ้านแห่งอนาคต ในงาน“สถาปนิกอีสาน’59” 263
อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชื่อ ถาด เลขที่สิทธิบัตร 50129 254
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล 241
21 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 261
19-20 ตุลาคม 2559 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่5 NRRU Show and Share 2016 320
3 กันยายน 2559 โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาสถาปัตยกรรม 2559 375
18 กันยายน 2559 สโมสรนักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 444
8 กันยายน 2559 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 532
18-20 สิงหาคม พ.ศ.2559 นิทรรศการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 617
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชับศิริ หลวงแนม สังกัดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ที่ได้รับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 422

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/