ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png8.png9.png6.png7.png
Today81
Yesterday80
This week574
This month2042
Total268967

Who Is Online

4
Online
วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 22:18
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรม Lunch Talk เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำผลงานวิชาการ 254
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 235
6 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560 224
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559โดยในครั้งนี้อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นาย พีระกานต์ ม่วงมา จากโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.. 271
11 มกราคม 2560 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย หรือสร้างสรรค์เพื่อชุมชนและสังคม "เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงาานวิจัย" 293
หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 408
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ เป็นตัวแทนในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมและจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 384
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้เข้าร่วมแสดงผลงานและสาธิตการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ จำหน่ายผลงานนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) 325
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น.บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องด้วยในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันติวงศ์ 329
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชนะเลิศการประกวดแบบอาคารประเภท townhouse โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม พฤกษา-จุฬาฯ”หรือ PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST) 297
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลชมเชย ในการ workshop บ้านแห่งอนาคต ในงาน“สถาปนิกอีสาน’59” 271
อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชื่อ ถาด เลขที่สิทธิบัตร 50129 270
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล 251
21 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 266
19-20 ตุลาคม 2559 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่5 NRRU Show and Share 2016 332
3 กันยายน 2559 โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาสถาปัตยกรรม 2559 385
18 กันยายน 2559 สโมสรนักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 451
8 กันยายน 2559 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 542
18-20 สิงหาคม พ.ศ.2559 นิทรรศการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 626
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชับศิริ หลวงแนม สังกัดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ที่ได้รับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 434
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เข้าร่วมส่งผลงานประกวดในการแสดงศิลปะเครื่องเผาแห่งชาติครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2559 และทำการติดตั้งผลงานในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 411
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา มหาราชนี 480
13 กรกฎาคม 2559 โครงการส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ถวายเทียนพรรษา) 579
12 กรกฎาคม 2559 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา2559 673
1 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสูตร 4 ปี และ ต่อเนื่อง) รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 375

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/