ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png0.png0.png6.png7.png
Today95
Yesterday147
This week475
This month2394
Total260067

Who Is Online

4
Online
วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 17:33
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น.บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องด้วยในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันติวงศ์ 313
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชนะเลิศการประกวดแบบอาคารประเภท townhouse โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม พฤกษา-จุฬาฯ”หรือ PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST) 286
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลชมเชย ในการ workshop บ้านแห่งอนาคต ในงาน“สถาปนิกอีสาน’59” 265
อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชื่อ ถาด เลขที่สิทธิบัตร 50129 263
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล 243
21 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 262
19-20 ตุลาคม 2559 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่5 NRRU Show and Share 2016 323
3 กันยายน 2559 โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาสถาปัตยกรรม 2559 377
18 กันยายน 2559 สโมสรนักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 447
8 กันยายน 2559 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 534
18-20 สิงหาคม พ.ศ.2559 นิทรรศการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 619
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชับศิริ หลวงแนม สังกัดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ที่ได้รับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 425
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เข้าร่วมส่งผลงานประกวดในการแสดงศิลปะเครื่องเผาแห่งชาติครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2559 และทำการติดตั้งผลงานในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 406
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา มหาราชนี 476
13 กรกฎาคม 2559 โครงการส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ถวายเทียนพรรษา) 575
12 กรกฎาคม 2559 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา2559 669
1 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสูตร 4 ปี และ ต่อเนื่อง) รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 366
30 มิถุนายน 2559 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 327
24 มิถุนายน 2559 คณาจารย์โปรแกรมสถาปัตยกรรม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรม “สรรสาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2559” 396
11-12 มิถุนายน 2559 โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่อำเภอโชคชัย ในโครงการการบูรณาการงานวิจัยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับการเรียนการสอนรายวิชาการก่อสร้างอาคาร 1 340
28- 29 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการออกค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจฯ 329
14 มิถุนายน 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างเข้าร่วมในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 359
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 577
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศนักวิจัยโครงการ"การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม" 589
12 พฤษภาคม 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานโครงการบ้านสีวลี 906

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/