ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png0.png0.png6.png7.png
Today95
Yesterday147
This week475
This month2394
Total260067

Who Is Online

3
Online
วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 17:36
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
28- 29 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการออกค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจฯ 329
14 มิถุนายน 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างเข้าร่วมในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 359
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 577
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศนักวิจัยโครงการ"การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม" 589
12 พฤษภาคม 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานโครงการบ้านสีวลี 906
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 434
วันที่ 25 เมษายน 2559 ประธานโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มอบภาพผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ 606
11 เมษายน2559 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ "ราชภัฏโคราชอิ่มบุญชุ่มช่ำ มหาสงกรานต์" 833
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติด้านศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา Silpakorn Ceramic Symposium 2016 และ งานแสดงผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่5 476
วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 529
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน รอบชิงชนะเลิศโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 578
ผลงานประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (Innovative Craft Award 2016) 853
11 มีนาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้จัดโครงการเข้าร่วมงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 493
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 1535
11 กุมภาพันธ์ 2559 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมดบรรยายพิเศษในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ในหัวข้อ "การออกแบบห้างสรรพสินค้าและโรงแรม" 644
9 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ ประจำปี 2559 ณ ฉัตรทิพย์รีสอร์ท อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 473
3-4 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมโครงการคิดก้าวหน้า เตรียมความพร้อมเยาวชนสู้ตลาดแรงงาน ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี 402
24 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการสำรวจเชิงพื้นที่ เพื่อการบริการวิชาการ และวิชาชีพ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของท้องถิ่น 503
17 กุมภาพันธ์ 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมการจัดงานกิจกรรมที่มีชื่อว่า “เปิดบ้านลำพระเพลง” เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร (อส.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง) 594
การประชุมบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-16.30 น. 424
16 ธันวาคม 2558 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ “ศาลาพักสาธารณะ” 619
23-25 มกราคม 2559 นิทรรศการแสดงผลงานในงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2559 (Korat international art and culture festival 2016) 603
การแสดงผลงานที่ "พระราชวังต้องห้ามนิทรรศการศิลปะเซรามิกร่วมสมัย" ที่ปักกิ่งอิมพีเรียลบรรพพระราชวังต้องห้าม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน งานสร้างสรรค์กับศิลปินนานาชาติ 669
๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ กิจกรรมการทำความสะอาดโรงงานปฏิบัติการเซรามิกส์และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญตอนรับนักศึกษาใหม่ 545
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อรอนงค์ แสงผ่อง ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (Outstanding Paper Award) 1289

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/