ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png6.png8.png3.png0.png
Today13
Yesterday103
This week733
This month1597
Total276830

Who Is Online

2
Online
วันอาทิตย์, 16 ธันวาคม 2561 04:07
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
19-20 ตุลาคม 2559 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่5 NRRU Show and Share 2016 349
3 กันยายน 2559 โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาสถาปัตยกรรม 2559 431
18 กันยายน 2559 สโมสรนักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 472
8 กันยายน 2559 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 562
18-20 สิงหาคม พ.ศ.2559 นิทรรศการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 646
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชับศิริ หลวงแนม สังกัดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ที่ได้รับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 450
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เข้าร่วมส่งผลงานประกวดในการแสดงศิลปะเครื่องเผาแห่งชาติครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2559 และทำการติดตั้งผลงานในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 420
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา มหาราชนี 492
13 กรกฎาคม 2559 โครงการส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ถวายเทียนพรรษา) 611
12 กรกฎาคม 2559 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา2559 694
1 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสูตร 4 ปี และ ต่อเนื่อง) รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 400
30 มิถุนายน 2559 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 352
24 มิถุนายน 2559 คณาจารย์โปรแกรมสถาปัตยกรรม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรม “สรรสาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2559” 437
11-12 มิถุนายน 2559 โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่อำเภอโชคชัย ในโครงการการบูรณาการงานวิจัยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับการเรียนการสอนรายวิชาการก่อสร้างอาคาร 1 350
28- 29 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการออกค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจฯ 348
14 มิถุนายน 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างเข้าร่วมในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 377
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 605
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศนักวิจัยโครงการ"การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม" 611
12 พฤษภาคม 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานโครงการบ้านสีวลี 934
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 464
วันที่ 25 เมษายน 2559 ประธานโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มอบภาพผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ 620
11 เมษายน2559 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ "ราชภัฏโคราชอิ่มบุญชุ่มช่ำ มหาสงกรานต์" 847
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติด้านศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา Silpakorn Ceramic Symposium 2016 และ งานแสดงผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่5 493
วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 564
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน รอบชิงชนะเลิศโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 589

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/