ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png5.png4.png3.png5.png
Today3
Yesterday8
This week46
This month210
Total255435

Who Is Online

1
Online
วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 08:50
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผลงานประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (Innovative Craft Award 2016) 850
11 มีนาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้จัดโครงการเข้าร่วมงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 491
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 1523
11 กุมภาพันธ์ 2559 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมดบรรยายพิเศษในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ในหัวข้อ "การออกแบบห้างสรรพสินค้าและโรงแรม" 640
9 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ ประจำปี 2559 ณ ฉัตรทิพย์รีสอร์ท อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 471
3-4 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมโครงการคิดก้าวหน้า เตรียมความพร้อมเยาวชนสู้ตลาดแรงงาน ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี 400
24 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการสำรวจเชิงพื้นที่ เพื่อการบริการวิชาการ และวิชาชีพ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของท้องถิ่น 501
17 กุมภาพันธ์ 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมการจัดงานกิจกรรมที่มีชื่อว่า “เปิดบ้านลำพระเพลง” เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร (อส.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง) 591
การประชุมบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-16.30 น. 422
16 ธันวาคม 2558 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ “ศาลาพักสาธารณะ” 617
23-25 มกราคม 2559 นิทรรศการแสดงผลงานในงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2559 (Korat international art and culture festival 2016) 602
การแสดงผลงานที่ "พระราชวังต้องห้ามนิทรรศการศิลปะเซรามิกร่วมสมัย" ที่ปักกิ่งอิมพีเรียลบรรพพระราชวังต้องห้าม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน งานสร้างสรรค์กับศิลปินนานาชาติ 666
๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ กิจกรรมการทำความสะอาดโรงงานปฏิบัติการเซรามิกส์และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญตอนรับนักศึกษาใหม่ 543
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อรอนงค์ แสงผ่อง ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (Outstanding Paper Award) 1287
23 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00น. ผู้บริหารบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี 622
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเฉิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่4 ธันวาคม 2558 598
วันที่23 พฤศจิการยน2558 งานประเพณีลอยกระทง "สืบสานตำนานศิลป์ สู่วาริทร์ถิ่นอีสาน" ปีการศึกษา 2558 552
คณะผู้บริหารฯบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธีรพันธ์ สุทธิเทพ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ.. 633
16 พ.ย. 2558 การประชุมเตรียมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 626
28 ตุลาคม 2558จับฉลากแบ่งสายรายการแข่งขันแบตมินตัน การแข่งขันกีฬากีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่48 "ขุนศักรินทร์เกมส์" 715

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/