ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png9.png0.png4.png7.png
Today12
Yesterday63
This week12
This month2122
Total269047

Who Is Online

1
Online
วันจันทร์, 24 กันยายน 2561 04:13
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เข้าร่วมส่งผลงานประกวดในการแสดงศิลปะเครื่องเผาแห่งชาติครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2559 และทำการติดตั้งผลงานในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 411
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา มหาราชนี 480
13 กรกฎาคม 2559 โครงการส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ถวายเทียนพรรษา) 579
12 กรกฎาคม 2559 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา2559 673
1 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสูตร 4 ปี และ ต่อเนื่อง) รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 375
30 มิถุนายน 2559 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 337
24 มิถุนายน 2559 คณาจารย์โปรแกรมสถาปัตยกรรม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรม “สรรสาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2559” 422
11-12 มิถุนายน 2559 โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่อำเภอโชคชัย ในโครงการการบูรณาการงานวิจัยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับการเรียนการสอนรายวิชาการก่อสร้างอาคาร 1 343
28- 29 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการออกค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจฯ 335
14 มิถุนายน 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างเข้าร่วมในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 368
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 585
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศนักวิจัยโครงการ"การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม" 594
12 พฤษภาคม 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานโครงการบ้านสีวลี 913
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 440
วันที่ 25 เมษายน 2559 ประธานโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มอบภาพผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ 611
11 เมษายน2559 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ "ราชภัฏโคราชอิ่มบุญชุ่มช่ำ มหาสงกรานต์" 836
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติด้านศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา Silpakorn Ceramic Symposium 2016 และ งานแสดงผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่5 482
วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 536
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน รอบชิงชนะเลิศโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 582
ผลงานประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (Innovative Craft Award 2016) 863
11 มีนาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้จัดโครงการเข้าร่วมงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 501
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 1568
11 กุมภาพันธ์ 2559 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมดบรรยายพิเศษในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ในหัวข้อ "การออกแบบห้างสรรพสินค้าและโรงแรม" 651
9 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ ประจำปี 2559 ณ ฉัตรทิพย์รีสอร์ท อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 475
3-4 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมโครงการคิดก้าวหน้า เตรียมความพร้อมเยาวชนสู้ตลาดแรงงาน ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี 407

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/