ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png1.png4.png5.png7.png
Today59
Yesterday90
This week570
This month1887
Total271457

Who Is Online

2
Online
วันเสาร์, 20 ตุลาคม 2561 23:17
Powered by CoalaWeb

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 22
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพิจรณาเลื่อเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่2) ให้บุคลกรทุกท่านกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2561- 30กันยายน 2561 า 60
แจ้งผลการประชุมพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน พ.ศ.2561 39
ข่าวประชามสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 37 36
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 50
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ทางการ (official logo) สำหรับใช้ในโอกาสการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 227
ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและกีฬา 86
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการบูรณาการงานบริการวิชาการ รและงานวิจัย และการเสวนาแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง 55
โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน ภายใต้หัวห้อ เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี 111
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการอบรมแนะนำวิธีการใช้งาน WEB SERVICE เบื้องต้น 97
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 90
ขอเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 29 ชั้น 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 111
รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2560 93
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชา รอบที่สอง 66
ติว TOEIC 2018 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษา ปี 3 ทุกหลักสูตร 246
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการสมัครสอบ ก.พ.ประจำปี 2561 167
มูลนิธิกระจกเงา เปิดรับสมัครอาสาสมัครและนักศึกษาฝึกงาน 128
กำหนดการให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากล และ รถบัสโดยสารปรับอากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 135
แบบสอบถามสำรวจข้อมูลความต้องการในการใช้ข้อมูลกองวิเทศน์สัมพันธ์ 86
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอัตราค่าบริการของหน่วยวิชาการทดสอบวัสดุก่อสร้าง 130
6 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าฟังการนำเสนอ การฝึกประสบการณ์วิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยีชิบาอุระ ประเทศญี่ปุ่น (สนับสนุนทุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น) 108
1-4 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเรียนเชิญร่วมชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 124
ข่าวประชาสัมพันธ์ สวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญชวนสมาชิกระดมเงินฝากพิเศษ 107
ขอเชิญนักศึกษา ปี 3 ขึ้นไป สายวิศวะฯ/วิทย์ฯ/เทคโนฯ/สุขภาพ/อุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ"นานาชาติ" กับนักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 135

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/