ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png7.png9.png
Today77
Yesterday127
This week538
This month2167
Total283379

Who Is Online

2
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:02
Powered by CoalaWeb

งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่5 ประจำปี 2557 วันที่11-12 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่5 ประจำปี 2557 วันที่11-12 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน....

 

กำหนดการ  “โครงการประชุมวิชาการ”  ครั้งที่ 5  ประจำปี 2557

    ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ศูนย์กลาง นครราชสีมา

 

วัน / เดือน / ปี

การดำเนินงาน

เมษายน – กรกฎาคม 2557

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย Full Paper

พฤษภาคม – มิถุนายน 2557

เปิดรับบทความวิจัย

กรกฎาคม 2557

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย

สิงหาคม 2557

ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย

11 – 12 กันยายน 2557

จัดประชุมวิชาการ

หมายเหตุ  :  ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน

              เลขที่ 744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

              หรือส่งไฟล์เอกสารบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่ อีเมล์ nongauen1@hotmail.co.th 

              หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ 044-233073 

-      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

                คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง  มทร.อีสาน  โทร 089-1891970

-      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพันธ์  วงศ์สุทธาวาส  โทร 081-8737273

คุณเพลินพิศ   มณีศรี โทร 081-9550567

 

 

10374370 539326009528968 1506368100 n

 

โหลดเอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง Attachments: download 

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/