ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png4.png5.png
Today67
Yesterday100
This week237
This month1330
Total279745

Who Is Online

2
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 13:40
Powered by CoalaWeb

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

15-12-2558 9-28-15

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559


ภาคปกติ

1. ประเภทโควตา

 1.1 โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา 

 

- รับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต
- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

- สอบข้อเขียน

- ประกาศผลการสอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)
- ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
- รายงานตัว

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 – 8 มกราคม 2559 
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 
วันที่ 23 มกราคม 2559
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 
ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

 1.2 โควตาเรียนดี โควตากิจกรรมดีเด่น โควตาพิเศษ (ฐานะครอบครัวยากจน)

 

- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
- สอบข้อเขียน 
- ประกาศผลการสอบข้อเขียน 
- ผู้สอบผ่านข้อเขียนสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด 
(เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)
- ประกาศผลสอบคัดเลือก
- รายงานตัว

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 – 8 มกราคม 2559 
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 
วันที่ 24 มกราคม 2559
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

2. ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

 

- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
- สอบข้อเขียน
- ประกาศผลสอบข้อเขียน
- ผู้สอบผ่านข้อเขียนสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด
(เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)
- ประกาศผลสอบคัดเลือก
- รายงานตัว

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2559 
ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 
วันที่ 4 – 7 เมษายน 2559 
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2559

โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 20) เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

 

- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
- ประกาศปิดสาขาวิชาที่มีผู้สมัครน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- ติดต่อเปลี่ยนสาขาวิชา (เฉพาะผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่ปิดและ

  ต้องติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น

  ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1) 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
- สอบคัดเลือก
- ประกาศผลสอบคัดเลือก 
- รายงานตัว

วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559 
วันที่ 2 - 20 พฤษภาคม 2559 
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

วันที่ 25 -30 พฤษภาคม 2559

ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 
วันที่ 26 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ  1. กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามประกาศมหาวิทยาลัย 
2. ติดตามข้อมูลกำหนดการรับนักศึกษา ประจำปีพ.ศ. 2559 ได้ที่ www.nrru.ac.th เลือกเมนูการรับเข้าศึกษา

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อส.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม      
  2. เทคโนโลยีก่อสร้าง    
  3. การจัดการอุตสาหกรรม    
  4. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม    
  5. เทคโนโลยีเซรามิกส์ (รอบสอบคัดเลือกทั่วไป)    
อส.บ. (เทียบโอน) 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
อส.บ. (ต่อเนื่อง 2 ปี) 1. การจัดการอุตสาหกรรม    
  2. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม    
  3. เทคโนโลยีก่อสร้าง

 

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/