ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png3.png
Today75
Yesterday100
This week245
This month1338
Total279753

Who Is Online

1
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 14:23
Powered by CoalaWeb

ข่าวประชามสัมพันธ์ การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะ

 

20150617 1 hotnews

ข่าวประชามสัมพันธ์

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะถึง คณาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่าน

 

1.ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายหลักสูตร 2 ทุนๆ ละ 7,000 บาท มติจากที่ประชุม กบ.คณะ 3/2559 ให้ยกเลิกการให้ทุนดังกล่าว

 

2.ทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เชิงพื้นที่ (Area based study) 25,000 บาท

 

เดิมหากอาจารย์ท่านใดสนใจขอรับทุนให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภายใน 30/7/59 แก้ไขเป็นภายใน ** 31/3/59 ** ส่งที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ (ใช้รูปแบบเดียวกับการเสนอโครงการวิจัยของสถาบันวิจัย)

 

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/