ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png4.png7.png
Today69
Yesterday100
This week239
This month1332
Total279747

Who Is Online

4
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 13:47
Powered by CoalaWeb

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการขออนุญาตไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว ลาระหว่างหยุดราชการ หรือลาตามระเบียบการลาของทางราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการขออนุญาตไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว ลาระหว่างหยุดราชการ หรือลาตามระเบียบการลาของทางราชการ
เพื่อให้บุคคลากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2539 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามเอกสารดังนี้ 2016-05-18 09.31.40

 

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/