ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png1.png
Today73
Yesterday100
This week243
This month1336
Total279751

Who Is Online

5
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 14:05
Powered by CoalaWeb

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดปฏิทินในการรรับเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจับประจำปีงบประมาณ 2561 นั้น
ท่านที่สนใจสามารถยื่นส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และดาวน์โหลดแบบหร์อมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ทาง  http://www.old.nrru.ac.th/rdi/  และขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS เพื่อส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ในวันที่26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ อาคาร27 โดยส่งรายชื่อผู้สนใจเข้าอบรมปฏิบัตจิการ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 

Click.. read more..↓
11-7-2559 15-14-59

 

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/