ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png6.png
Today78
Yesterday100
This week248
This month1341
Total279756

Who Is Online

1
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 14:53
Powered by CoalaWeb

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราาชสีมา ฯ

4-8-2559 8-39-22 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2559New
pencilประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา New
pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการปรับวุฒิการศึกษาและปรับค่าจ้างเพิ่มวุฒิการศึกษา ตามวุฒิการศึกษาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา New
pencilประะกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การตัดโอนตำแหน่ง หรือการตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างและการเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่ง New
pencilประกาศมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องเกณฑ์การตัดสินและระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2559 New
pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 New
pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องเกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 New

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์วิธรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน พ.ศ.2558
pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานการขอยกเว้น-ถอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกาาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
pencil.......>>

ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาฉบับอื่นๆ <คลิ๊กที่นี่>

 

 

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/