ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png7.png1.png2.png0.png
Today80
Yesterday124
This week204
This month1887
Total277120

Who Is Online

3
Online
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 17:13
Powered by CoalaWeb

การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (EXIT-EXAM)นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

  

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (EXIT-EXAM)นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560ได้มอบหมายให้สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการพัฒนาระะบบการทดสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-TESTING) โดยพัฒนาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเริ่มทดลองใช้ครั้งแรกในการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 3 รายวิชา และเมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (EXIT-EXAM) ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยมีนักศึกษาชั้นปี 3 จำนวน 2,931 คน เข้าลงทะเบียนและเลือกวัน เวลาที่สอบผ่านระบบออนไลน์ โดยได้จัดการสอบ 3 วัน และแบ่งการสอบออกเป็นวันละ 4 รอบ สามารถรองรับจำนวนนักศึกษาได้วันละ 1,400 คน ทั้งนี้ทางสำนักฯ ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การจัดการสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และหากท่านใดมีความประสงค์จะขอใช้ระบบการทดสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-TESTING) ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวีรพงษ์ ปุ๋ยกระโทก งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ อาคาร 27 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2723 หรือดูรายละเอียดได้ที่http://ittrain.nrru.ac.th/

31-8-2560 8-58-13

31-8-2560 8-53-25

 

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/