ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png8.png2.png
Today80
Yesterday127
This week541
This month2170
Total283382

Who Is Online

1
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:32
Powered by CoalaWeb

กิจกรรมโครงการพัฒนาศิษย์เก่า โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

          โครงการพัฒนาศิษย์เก่าได้จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2556ของโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่22กันยายน2556 ถือเป็นครั้งที่ 3โดยทางโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาตน จึงได้จัดโครงการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้กับศิษย์เก่า ในหัวข้อ “สร้างสุขในการทำงาน”เพื่อปรับปรุงข้อด้อย และขจัดคุณลักษณะที่ไม่ต้องการออกจากตัวเอง และเสริมสร้างคุณลักษณะที่หน่วยงานต้องการ และปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการพัฒนาส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนให้สูง ขึ้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้อื่นสามารถเป็นตัวอย่างให้เกิดการพัฒนาและ ได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุขซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข็มแข็งใน องค์กรอย่างยั่งยืน...

  

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/