ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png8.png3.png
Today81
Yesterday127
This week542
This month2171
Total283383

Who Is Online

3
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:50
Powered by CoalaWeb

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวด “ภาพถ่ายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นโคราช” หัวข้อการประกวด : อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่นโคราช 38
9 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรรวมน้ำใจคนโคราชตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 3360 รูป เวลา 06.00น . ณ ลานคุณย่าโม 94
ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยบูรณาการเรียนการสอน บูรณาการด้านการบริการวิชาการ และวิจัยพื้นฐาน งบประมาณณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัคร "นักประดิษฐ์ คนสร้างไอเดีย" รายการสมรภูมิไอเดีย 48
ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 125
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 102
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากงานทุนและแนะแนว เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ 185
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 586
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 141
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพิจรณาเลื่อเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่2) ให้บุคลกรทุกท่านกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2561- 30กันยายน 2561 า 137
แจ้งผลการประชุมพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน พ.ศ.2561 138
ข่าวประชามสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 37 139
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 142
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ทางการ (official logo) สำหรับใช้ในโอกาสการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 300
ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและกีฬา 150
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการบูรณาการงานบริการวิชาการ รและงานวิจัย และการเสวนาแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง 125
โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน ภายใต้หัวห้อ เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี 201
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการอบรมแนะนำวิธีการใช้งาน WEB SERVICE เบื้องต้น 168
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 181
ขอเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 29 ชั้น 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 195
รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2560 182
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชา รอบที่สอง 131
ติว TOEIC 2018 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษา ปี 3 ทุกหลักสูตร 311
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการสมัครสอบ ก.พ.ประจำปี 2561 248
มูลนิธิกระจกเงา เปิดรับสมัครอาสาสมัครและนักศึกษาฝึกงาน 202

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/