ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png6.png8.png3.png0.png
Today13
Yesterday103
This week733
This month1597
Total276830

Who Is Online

2
Online
วันอาทิตย์, 16 ธันวาคม 2561 03:34
Powered by CoalaWeb

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
21-22 มีนาคม2559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการบริหารหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1509
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม การเสวนาเชิงปฏิบัติการและวัฒนธรรมอาเซียน เรื่องกินอยู่อย่างอาเซียน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 09.00-12.00 น. ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ 830
รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ประเภทโควตา ภาคปกติ) กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 5330
ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ 656
กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 1932
23 พฤศจิกายน 2558 พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี 2558 1590
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3851
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษา 18 พฤษศจิกายน 2558 965
"ขุนศักรินทร์เกมส์" การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 48 3136
กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1989
17-18 กันยายน 2558 การประชุมวิชาการระดับชาติ "โฮมภูมิ" ครั้งที่ 2 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1474
11 กันยายน 2558 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร่วมกับนิตยสารบ้านและสวนขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายทิศทางในการออกแบบปี2015 749
ข่าวรับสมัครงาน ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1562
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดไฟล์ที่แนบมากับE-mail หรือWeb link ที่ไม่รู้จัก 614
ข่าวประกาศ ให้นักศึกษาภาค กศ.ปช.เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง (2015 Olympic Day) 689
[Repost]ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 540
กำหนดการปฐมนิเทศและอบรมการลงทะเบียนนักศึกษาเข้าใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 645
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป 562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic day เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ครบ๖๐พรรษา.. 686
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของสถาบัน AIT โดยรัฐบาลไทย ประจำปีการศึกษา 2558 1277
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผนดินไหว เนปาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร.044009009ต่อ1504 1014
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการให้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพแก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า" เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ Lean Manufacturing, TQM, TPM, 7Wastes” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกสาขาวิชา 1476
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 739
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกท่าน รวมถึงนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 766
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ "โฮมภูมิ" ครั้งที่ 2 ระะหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 799

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/