ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png5.png4.png3.png5.png
Today3
Yesterday8
This week46
This month210
Total255435

Who Is Online

1
Online
วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 08:37
Powered by CoalaWeb

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic day เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ครบ๖๐พรรษา.. 674
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของสถาบัน AIT โดยรัฐบาลไทย ประจำปีการศึกษา 2558 1260
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผนดินไหว เนปาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร.044009009ต่อ1504 975
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการให้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพแก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า" เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ Lean Manufacturing, TQM, TPM, 7Wastes” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกสาขาวิชา 1455
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 717
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกท่าน รวมถึงนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 750
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ "โฮมภูมิ" ครั้งที่ 2 ระะหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 773
ขยายรับบทความฉบับสมบูรณ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ "โฮมภูมิ" ครั้งที่ 2 จากเดิมวันที่ 23 มีนาคม 2558 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2558 891
ข่าวประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2558 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลฯ 1871
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 808
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถ คว้ารางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัลใน " โครงการแข่งขันการปรับปรุงแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2557 " 870
Mar 5, 2015 : ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของชมรมคนรักการถ่ายภาพ ชื่อการแข่งขัน "โคราชโฟโต้มาราธอน 2015" 919
โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับสมัครผ่านเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/entrance ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มีนาคม 2558 (I อีโมติคอน heart NRRU ความรู้อยู่ใกล้บ 2708
25กุมภาพันธ์2558 ข่าวรับสมัครงาน จำนวนหลายตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัดนครราชสีมา 841
กำหนดการประชุมสังเคราะห์องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา (เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน) 853
รับสมัครงาน part time บมจ.สยามแมคโครสาขานครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัตรพนักงานดังรายละเอียดในเอกสารต่อไปนี้ 2594
29-30มกราคม2558 เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวกรรมและการก่อสร้าง ครั้งที่2 952
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมแสดงในงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่43 754
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเชิญชมนิทรรศการ สัปดาห์วิทยาศาตร์ะหว่าง วันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 1130
สำหรับผู้ใช้รถร่วม บขส.สายที่21 (กทม-โคราช) แอร์โคราชพัฒนาลดค่าตั๋ว 984

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/