ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png3.png5.png9.png8.png
Today2
Yesterday77
This week157
This month1118
Total273598

Who Is Online

2
Online
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 00:45
Powered by CoalaWeb
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
28-29 ตุลาคม 2561 โครงการค่ายอาสาสร้างสุขให้น้องและชุมชนปี 4 เขียนโดย sarawut.p 13
23 ตุลาคม 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เขียนโดย sarawut.p 11
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชนะเลิศ ประกวดการออกแบบในงานสถาปนิกอีสาน 61 ในระดับภูมิภาค เขียนโดย sarawut.p 115
พิธีไหว้ครูและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมใหม่ เขียนโดย sarawut.p 318
โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขียนโดย sarawut.p 49
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์น้องใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขียนโดย sarawut.p 46
โครงการการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย และสารเสพติดสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขียนโดย sarawut.p 28
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา เขียนโดย sarawut.p 21
ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ในงาน “การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑” เขียนโดย sarawut.p 41
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย sarawut.p 39
23 กรกฎาคม 2561 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ และ หอประชุมใหม่ (อาคาร35) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เขียนโดย sarawut.p 70
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ดำเนินการพัฒนาระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรแบบประหยัดพลังงานให้กับกลุ่มชุมชนบ้านขนงพระเหนือ เขียนโดย sarawut.p 143
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) ร่วมกับ หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา พัฒนาระบบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรแบบประหยัดพลังงาน ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านขนงพระเหนือ เขียนโดย sarawut.p 97
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างจัดโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนขนงพระด้วยเทคโนโลยีการหมักปุ๋ย เขียนโดย sarawut.p 64
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมกิจกรรม จัดโครงการ การสร้างสรรค์พื้นที่เล่น+เรียน+รู้ สำหรับเด็กชุมชนขนงพระ เขียนโดย sarawut.p 61
หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมจัดโครงการการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนบ้านขนงพระ ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านขนงพระ เขียนโดย sarawut.p 59
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ การปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ และทาสีบริเวณอาคารเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน.. เขียนโดย sarawut.p 34
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) จัดโครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำสลัด สวนกูโน่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้กับ ผู้ผลิตผักปลอดสารพิษและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เขียนโดย sarawut.p 35
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ จัดโครงการ การสร้างสุขเสริมอาชีพ ด้วยเครื่องปั้นดินเผา (ครั้งที่ 1) เขียนโดย sarawut.p 42
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผ้ามัดย้อมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ให้กับ นักเรียน โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ เขียนโดย sarawut.p 66
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการบริการร่วมกับการเรียนการสอน ออกแบบพื้นที่เล่นและเรียนรู้ ณ สวนไฟฝัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย sarawut.p 206
1 - 2 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนขนงพระด้วยเทคโนโลยีการหมักปุ๋ยโดยการใช้บ่อคอนกรีตแบบฝังกลบประยุกต์ เขียนโดย sarawut.p 92
๑๐ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการออกค่ายบริการ ด้านวิชาการและบริการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย sarawut.p 146
3-4 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ฮิตาชิ ออโตเมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยการทาสีกำแพงวัดป่าศรัทธารวม เขียนโดย sarawut.p 108
1 มีนาคม 2561 กิจกรรมโครงการ "ค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท" ณ โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เขียนโดย sarawut.p 119

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/