ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png3.png
Today75
Yesterday100
This week245
This month1338
Total279753

Who Is Online

1
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 14:24
Powered by CoalaWeb

17 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับเทศบาลตำบลหัวทะเล จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานโดยพึ่งตนเอง ณ ณ ศาลาชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทะเล

 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับเทศบาลตำบลหัวทะเล จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานโดยพึ่งตนเอง ณ ณ ศาลาชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำทีมโดย อ.แสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ และอ.ศราวุฒิ ใจอดทน จัดกิจกรรม บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานภายในบ้าน และลงพื้นที่ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อสูบน้ำและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้าน และผศ.ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย อ.ปราณี เท่ากลาง อ.ภิญญาพัชร์ สวัสดิ์กุลนิธิ จัดกิจกรรมกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน
2. เพื่อให้มีการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาเชิงพื้นที่
3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

 

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/