ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png7.png1.png2.png1.png
Today81
Yesterday124
This week205
This month1888
Total277121

Who Is Online

2
Online
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 17:57
Powered by CoalaWeb

๑๐ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการออกค่ายบริการ ด้านวิชาการและบริการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ฝ่ายบริการวิชาการและบริการชุมชน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดโครงการออกค่ายบริการ ด้านวิชาการและบริการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในความรับผิดชอบของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกค่ายบริการวิชาการและบริการชุมชน ในกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ และทาสีบริเวณอาคารเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกค่ายบริการวิชาการและบริการชุมชน โดยร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนควบคู่กับการการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และนำความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
volunteer61 7

volunteer61 4
volunteer61 6
volunteer61 5
volunteer61 3
volunteer61 2


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
>> คลิ๊กที่นี่  more.. <<

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/