ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png8.png4.png
Today82
Yesterday127
This week543
This month2172
Total283384

Who Is Online

2
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 17:12
Powered by CoalaWeb

28-29 ตุลาคม 2561 โครงการค่ายอาสาสร้างสุขให้น้องและชุมชนปี 4

นายปราโมทย์ โพธิ์พะเนา นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกซ์ ในนามของนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการค่ายอาสาสร้างสุขให้น้องและชุมชนปี 4 ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ความยั่งยืน ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอสีคิ้ว เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาสละเวลา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาสาสร้างสุขให้น้องและชุมชนปี 4 โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากแผนกสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นจำนวน 100,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ รวมทั้งหมด 77 คน ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 30 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 3 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 คน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 1 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและจัดทำการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านซับตะเคียนและนักศึกษาตระหนักในความสำคัญของการเป็นจิตอาสา ความเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักกับการเป็นผู้ให้ อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณะครู นักเรียน และชุมชน อีกทั้งเป็นการนำเอาความรู้ภาคทฤษฎีในรั้วมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติใช้จริงอย่างสร้างสรรค์ และนำทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมไป ต่อยอดโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ceramic10-2561 2
ceramic10-2561 1
ceramic10-2561 3

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/