ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png9.png6.png4.png9.png
Today57
Yesterday109
This week57
This month1976
Total259649

Who Is Online

3
Online
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 11:09
Powered by CoalaWeb
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 - 2 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนขนงพระด้วยเทคโนโลยีการหมักปุ๋ยโดยการใช้บ่อคอนกรีตแบบฝังกลบประยุกต์ เขียนโดย sarawut.p 54
๑๐ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการออกค่ายบริการ ด้านวิชาการและบริการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย sarawut.p 106
3-4 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ฮิตาชิ ออโตเมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยการทาสีกำแพงวัดป่าศรัทธารวม เขียนโดย sarawut.p 66
1 มีนาคม 2561 กิจกรรมโครงการ "ค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท" ณ โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เขียนโดย sarawut.p 65
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยีชิบาอุระ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย sarawut.p 260
2 พฤษศจิกายน 2560 บุคลากร นักศึกษา ภาคปกติ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ และประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 เขียนโดย sarawut.p 169
17 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับเทศบาลตำบลหัวทะเล จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานโดยพึ่งตนเอง ณ ณ ศาลาชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทะเล เขียนโดย sarawut.p 247
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากโครงการประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็ก “50th year Colorbond® Design Award: The Colour of Strength and Inspiration” เขียนโดย sarawut.p 309
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมสร้าง พื้นที่เล่น+เรียนรู้กลางแจ้ง โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์.. เขียนโดย sarawut.p 304
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand Championchip เขียนโดย sarawut.p 412
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TPA Robot Contest Thailand Championship เขียนโดย sarawut.p 431
รางวัลชนะเลิศ รุ่นนักศึกษาระดับ ไม่เกินปริญญาตรี ประเภทอุปกรณ์และเครื่องมือ (Hard ware) เรื่อง การประดิษฐ์หัวโคลเชอร์จากท่อ PVC เขียนโดย sarawut.p 384
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา เรื่องเครื่องคั่วพริกป่นแบบกึ่งอัตโนมัติ เขียนโดย sarawut.p 332
22 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมให้บริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำและยิงจรวดขวดน้ำอย่างถูกวิธี ที่โรงเรียนบ้านนา ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เขียนโดย sarawut.p 317
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ. โรงเรียนปากช่องพิทยาคม อ.ปากช่อง เขียนโดย Super User 267
25 - 27 มกราคม 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง นำโดยอาจารย์อรอนงค์ แสงผ่อง ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุมศึกษา ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย sarawut.p 435
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 โครงการ “สรรค์สร้างคุณธรรม นำสัมพันธ์น้องพี่ IM ๖๐” หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เขียนโดย sarawut.p 372

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/