ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png7.png1.png2.png1.png
Today81
Yesterday124
This week205
This month1888
Total277121

Who Is Online

1
Online
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 17:37
Powered by CoalaWeb
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ในงาน “การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑” เขียนโดย sarawut.p 50
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย sarawut.p 46
23 กรกฎาคม 2561 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ และ หอประชุมใหม่ (อาคาร35) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เขียนโดย sarawut.p 88
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ดำเนินการพัฒนาระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรแบบประหยัดพลังงานให้กับกลุ่มชุมชนบ้านขนงพระเหนือ เขียนโดย sarawut.p 152
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) ร่วมกับ หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา พัฒนาระบบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรแบบประหยัดพลังงาน ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านขนงพระเหนือ เขียนโดย sarawut.p 103
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างจัดโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนขนงพระด้วยเทคโนโลยีการหมักปุ๋ย เขียนโดย sarawut.p 74
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมกิจกรรม จัดโครงการ การสร้างสรรค์พื้นที่เล่น+เรียน+รู้ สำหรับเด็กชุมชนขนงพระ เขียนโดย sarawut.p 73
หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมจัดโครงการการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนบ้านขนงพระ ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านขนงพระ เขียนโดย sarawut.p 73
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ การปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ และทาสีบริเวณอาคารเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน.. เขียนโดย sarawut.p 39
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) จัดโครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำสลัด สวนกูโน่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้กับ ผู้ผลิตผักปลอดสารพิษและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เขียนโดย sarawut.p 39
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ จัดโครงการ การสร้างสุขเสริมอาชีพ ด้วยเครื่องปั้นดินเผา (ครั้งที่ 1) เขียนโดย sarawut.p 47
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผ้ามัดย้อมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ให้กับ นักเรียน โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ เขียนโดย sarawut.p 71
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการบริการร่วมกับการเรียนการสอน ออกแบบพื้นที่เล่นและเรียนรู้ ณ สวนไฟฝัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย sarawut.p 235
1 - 2 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนขนงพระด้วยเทคโนโลยีการหมักปุ๋ยโดยการใช้บ่อคอนกรีตแบบฝังกลบประยุกต์ เขียนโดย sarawut.p 104
๑๐ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการออกค่ายบริการ ด้านวิชาการและบริการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย sarawut.p 156
3-4 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ฮิตาชิ ออโตเมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยการทาสีกำแพงวัดป่าศรัทธารวม เขียนโดย sarawut.p 116
1 มีนาคม 2561 กิจกรรมโครงการ "ค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท" ณ โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เขียนโดย sarawut.p 132
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยีชิบาอุระ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย sarawut.p 331
2 พฤษศจิกายน 2560 บุคลากร นักศึกษา ภาคปกติ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ และประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 เขียนโดย sarawut.p 235
17 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับเทศบาลตำบลหัวทะเล จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานโดยพึ่งตนเอง ณ ณ ศาลาชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทะเล เขียนโดย sarawut.p 307
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากโครงการประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็ก “50th year Colorbond® Design Award: The Colour of Strength and Inspiration” เขียนโดย sarawut.p 378
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมสร้าง พื้นที่เล่น+เรียนรู้กลางแจ้ง โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์.. เขียนโดย sarawut.p 357
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand Championchip เขียนโดย sarawut.p 459
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TPA Robot Contest Thailand Championship เขียนโดย sarawut.p 484
รางวัลชนะเลิศ รุ่นนักศึกษาระดับ ไม่เกินปริญญาตรี ประเภทอุปกรณ์และเครื่องมือ (Hard ware) เรื่อง การประดิษฐ์หัวโคลเชอร์จากท่อ PVC เขียนโดย sarawut.p 419

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/