ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png7.png1.png2.png1.png
Today81
Yesterday124
This week205
This month1888
Total277121

Who Is Online

2
Online
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 17:25
Powered by CoalaWeb

เอกสาร มคอ.5 ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 2/2558

คณะมนุษญ์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ส่งเอกสาร มคอ.5 ของรายวิชาหมวดศึกาาทั่วไป ภาคปกติ 2/2558  
วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา 001001
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 รหัสวิชา 001002
วิชา ท้องถิ่นไทย รหัสวิชา002002
วิชา การเป็นพลเมือง รหัสวิชา 003001 

คลิ๊ก → ดาวน์โหลดเอกสาร

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/