ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png8.png9.png6.png9.png
Today83
Yesterday80
This week576
This month2044
Total268969

Who Is Online

3
Online
วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 22:49
Powered by CoalaWeb

เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิช่หมวดศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่1 และ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558

มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่1  และภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกาา2558
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 001006
วิชา วิถีแห่งชีวิต รหัสวิชา002001

 

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกาา2558
วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา001001
วิชา ภาษษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 รหัสวิชา001002
วิชา ท้องถิ่นไทย รหัสวิชา002002
วิชา การเป็นพลเมือง  รหัสวิชา003001

คลิ๊ก→ดาวน์โหลดเอกสาร

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/