รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 - 2559

 

pencil รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 New

pencil รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558


pencil  
รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557


pencil รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556


pencil รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิงค์สำรอง↓

 

Attachments:
Download this file (รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559.pdf)รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559.pdf[ ]218 kB