ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png7.png1.png2.png0.png
Today80
Yesterday124
This week204
This month1887
Total277120

Who Is Online

2
Online
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 17:20
Powered by CoalaWeb

โครงการการจัดการความรู้ ประเด็นเรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ฝ่ายวิเคราะห์แผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการการจัดการความรู้ ประเด็นเรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี (๒๙.๒.๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้ ๑) เพื่อส่งเสริมกระบวนการการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ๒) เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๓) เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีแนวทางและเทคนิคในการทำผลงานด้านวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทำผลงานวิจัย มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคต่างๆ ในการทำผลงานวิจัยเพื่อประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 

vichakarn 1
vichakarn 2
vichakarn 3
vichakarn 4

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/