ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png5.png4.png3.png5.png
Today3
Yesterday8
This week46
This month210
Total255435

Who Is Online

1
Online
วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 09:03
Powered by CoalaWeb
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เกณฑ์ภาระงานและมาตราฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558 เขียนโดย sarawut.p 899
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ เขียนโดย sarawut.p 787
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย sarawut.p 831
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร เขียนโดย sarawut.p 608
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 เขียนโดย sarawut.p 670
แบบฟอร์มการเขียนโครางการ (ปรับปรุง2557) เขียนโดย sarawut.p 1095
ลิงค์เวีบไซด์เดิม เขียนโดย sarawut.p 616
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิลคุณภาพภายใน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขียนโดย Super User 765
คู่มือ และ แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย Super User 649
แผนการดำเนินการ เขียนโดย Super User 662
ข้อมูลงานประกันคุณภาพ เขียนโดย Super User 716
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขียนโดย Super User 680

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/