ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png6.png
Today78
Yesterday100
This week248
This month1341
Total279756

Who Is Online

2
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 14:42
Powered by CoalaWeb

23 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองและสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7

นักศึกษาโปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองและสถาปัตยกรรม ไทย ลาว ไต้หวัน เวียดนาม 2559
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองและสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2559 โดยมีการสร้างข้อเสนอแนะการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านเกวียน ” กับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการวางผังเมือง จากมหาวิทยาลัยของสามประเทศ คือ มหาวิทยาลัยเฉิงกุง ประเทศไต้หวัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติ เวียงจันทร์ และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเครือข่ายสถาปัตยกรรม 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ โดยมีการลงพื้นที่ใน เทศบาลตำบลด่านเกวียน, หมู่บ้านดินเผาด่านเกวียน, เทศบาลตำบลโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และแก้ปัญหาในพื้นที่ชุมชน ด่านเกวียน และนำเอาผลจากการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ร่วมกันศึกษาของนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย ไปอภิปรายต่อชุมชนด่านเกวียนและเสนอแนะแนวทางต่อไปในอนาคต

arch09-59 1

arch09-59 4

arch09-59 3

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/