ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png6.png
Today78
Yesterday100
This week248
This month1341
Total279756

Who Is Online

1
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 15:09
Powered by CoalaWeb

23กันยายน2559 คณาจารย์โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่าง 8 สถาบัน โฮมภูมิ 3 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณาจารย์โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่าง 8 สถาบัน โฮมภูมิ 3 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ดร.นิธิ ลิศนันท์ และ อาจารย์วุฒิพงศ์ แสนบุดดา อาจารย์โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานำโดย เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่าง 8 สถาบัน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประชุมและกำหนดระยะเวลาในการจัดเตรียมโครงการ โฮมภูมิ 3 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 8 สถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดเตรียมงานโฮมภูมิ 3 และแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสามารถพัฒนาทั้งด้านการวิจัยและการเรียนการสอนไปพร้อมๆกัน โดยเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจาการเรียนการสอนและการวิจัย

meeting homepoom 1

 

meeting homepoom 2

meeting homepoom 3

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/