ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png6.png
Today78
Yesterday100
This week248
This month1341
Total279756

Who Is Online

1
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 14:57
Powered by CoalaWeb

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมโครงการบ้านจัดสรร สราญสิริ นครราชสีมา โดยมีวิศวกรและผู้ดูแลโครงการ นำเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรม นำโดยอาจารย์ รัฐพล ปัญจอาภรณ์ อาจารย์สราวุฒิ ใจอดทน อาจารย์ขวัญนภา สิทธิ์ประเสิรฐ อาจารย์สุพัตรา ทองกลม อาจารย์นิธิมา หาญประโคน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ในรายวิชา เคหการ หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมโครงการบ้านจัดสรร สราญสิริ นครราชสีมา โดยมีวิศวกรและผู้ดูแลโครงการ นำเยี่ยมชมและบรรยายให้ความรู้ เรื่อง แนวความคิดในการออกแบบโครงการ การวางผัง ขั้นตอนการก่อสร้างที่รวดเร็วของโครงการบ้านจัดสรร และหลักการวางแผนการขาย โดยการเยี่ยมชมโครงการครั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษาต่างได้รับประโยชน์อย่างมากเนื่องจากได้เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างจริง และได้รับความรู้ต่างๆ จากผู้ที่ดูแลโครงการโดยตรง ทั้งนี้ยังสามรถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป

arch10-59 2

arch10-59 1

arch10-59 3

arch10-594

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/