ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png3.png
Today75
Yesterday100
This week245
This month1338
Total279753

Who Is Online

3
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 14:19
Powered by CoalaWeb

อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์

อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน คือ 1. เรื่องการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประติมากรรมนกฮูกสำหรับการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2553 เชี่ยวชาญพิเศษด้านเซรามิกส์หรือ เครื่องปั้นดินเผา
2. เรื่องการเคลือบเครื่องปั้นดินเผาดินด่านเกวียนด้วยวิธีเอนโกบ ในปี พ.ศ. 2553 เชี่ยวชาญพิเศษด้านเซรามิกส์ หรือ เครื่องปั้นดินเผา
3. เรื่อง นวัตกรรมการผลิตและกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่สำหรับชุมชนด่านเกวียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก ในปี พ.ศ. 2559 เชี่ยวชาญพิเศษด้านเซรามิกส์หรือ เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งกำลังดำเนินการทำวิจัยอยู่
ในโอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกอัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 (4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV : 22nd – 24th November 2016) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ฯ ได้มอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 40 ราย
ceramic11-59 3

ceramic11-59 2

ceramic11-59 1

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/