ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png6.png
Today78
Yesterday100
This week248
This month1341
Total279756

Who Is Online

1
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 14:52
Powered by CoalaWeb

30 มกราคม 2560 โครงการปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ภาคปกติ ปีการศึกษาที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษา ได้จัดโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 29 ห้อง 29.2.2 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ เรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่สถานประกอบการ และเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในสถานประกอบการ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง


ct01-17 3

ct01-17 1

ct01-17 2

ct01-17 4

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/