ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png4.png5.png
Today67
Yesterday100
This week237
This month1330
Total279745

Who Is Online

2
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 13:40
Powered by CoalaWeb

18มกราคม2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสัมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตและเหล็ก)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่าและอาจารย์อรอนงค์ แสงผ่อง ได้นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างเข้าร่วมอบรมสัมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตและเหล็ก) ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้อาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน บทบาทหน้าที่ของ สมอ. การจัดทำมาตรฐาน มอก. การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย

ct02-17 1

ct02-17 3

ct02-17 4

ct02-17 2

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/