ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png6.png
Today78
Yesterday100
This week248
This month1341
Total279756

Who Is Online

1
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 15:05
Powered by CoalaWeb

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐ (Korat International Art and Culture Festival 2017)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐ (Korat International Art and Culture Festival 2017) ได้จัดโครงการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม “เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ครั้งที่ ๑” ขึ้น ตามเจตนารมณ์ความร่วมมือในการพัฒนาสาขาวิชาเซรามิกส์ กลุ่มวัสดุศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยบูรพา,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถโดยในครั้งนี้ได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม ทางด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยจะจัดขึ้นพร้อมกับงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

02-17 ceramic 1

02-17 ceramic 3

02-17 ceramic 2

02-17 ceramic 4

02-17 ceramic 5

02-17 ceramic 6

more→https://www.facebook.com/pg/nrrutechno/photos/?tab=album&album_id=623979881138215

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/