ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png3.png
Today75
Yesterday100
This week245
This month1338
Total279753

Who Is Online

1
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 14:24
Powered by CoalaWeb

8 มีนาคม 2560 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี (29.2.2) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 13 คน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ นางศิริวรรณ อินเศียร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ นายศุภฤกษ์ คำแปล หัวหน้างานบริการการศึกษา และนางสาวกันทิมา จาระนัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

fit 3

fit 2

fit 1

 

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/