ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png9.png0.png4.png5.png
Today10
Yesterday63
This week10
This month2120
Total269045

Who Is Online

4
Online
วันจันทร์, 24 กันยายน 2561 03:54
Powered by CoalaWeb

24 มีนาคม 2560 การสัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ระหว่างกาล) โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา

วันที่ 24 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ดวงดาว วัฒนากลาง และอาจารย์สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า ได้เข้าร่วมการสัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ระหว่างกาล) โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา ณ ห้องสุรนารีเอ โรงแรมดุสิตปริ้นเซสโคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยในการสัมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนา พร้อมทั้งได้รับฟังการนำเสนอภาพรวมการศึกษา การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองนครราชสีมาจากท่านศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข ผู้จัดการโครงการและ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร ผู้เชียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

ct03-1 1

ct03-1 2

ct03-1 3

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/