ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png6.png
Today78
Yesterday100
This week248
This month1341
Total279756

Who Is Online

1
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 15:05
Powered by CoalaWeb

27 เมษายน พ.ศ. 2560 หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาดูงานณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐–๑๗.๐๐ น. ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑ ) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ๒ ) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จริงในการทำงานจากสถานประกอบการ

im05-2560 2

im05-2560 5

im05-2560 4

im05-2560 3

 

im05-2560 1

รูปภาพเพิ่มเติม→https://www.facebook.com/nrrutechno/posts/665557493647120

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/