ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png0.png
Today72
Yesterday100
This week242
This month1335
Total279750

Who Is Online

5
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 14:03
Powered by CoalaWeb

26-28 เมษายน 2560 ลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วงานที่จัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสร้าสรรค์งานเซรามิกส์ (MOU2)

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม อาจารย์ชน ยี่นาง อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท อาจารย์เกรียงไกร ดวงขจร อาจารย์ดร. อ่อนละมี กมลอินทร์ อาจารย์ดุริวัฒน์ ตาไธสง ได้เข้าร่วงานที่จัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสร้าสรรค์งานเซรามิกส์ (MOU2) โดยมีวัตถุเพื่อ อาจารย์ ศิลปิน นักศึกษา ชุมชน บุคคลทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการ จากการปฏิบัติงานเซรามิกส์ อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบ การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมเซรามิกส์ ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเลยเทคโนโลยีธัญบุรี

ceramic05-2560 2

ceramic05-2560 4

ceramic05-2560 3

ceramic05-2560 1

 

ภาพเพิ่มเติม→https://www.facebook.com/nrrutechno/posts/665559686980234

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/