ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png7.png1.png1.png9.png
Today79
Yesterday124
This week203
This month1886
Total277119

Who Is Online

1
Online
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 16:44
Powered by CoalaWeb

บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนขั้นสูงสำหรับการกำจัดของเสีย เพื่อผลิตพลังงานทดแทน” ณ โรงแรมสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นายศราวุธ เพียซ้าย นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์ นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร)  ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนขั้นสูงสำหรับการกำจัดของเสีย เพื่อผลิตพลังงานทดแทน” ณ โรงแรมสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนขั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียเพื่อผลิตพลังงานทดแทนที่มีความสำคัญตามความต้องการของภาคการผลิตและอุตสาหกรรม และ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนขั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียเพื่อผลิตพลังงานทดแทน ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

sut 1

sut 2

sut 3

sut 4

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/