ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png7.png1.png2.png1.png
Today81
Yesterday124
This week205
This month1888
Total277121

Who Is Online

3
Online
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 17:53
Powered by CoalaWeb

การอบรมสัมนาในหัวข้อเรื่อง Introduction to Cube Training Course ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศวกรรมโยธา

เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2560 ดร.ดวงดาว วัฒนากลาง และ ดร.อรอนงค์ แสงผ่อง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมการอบรมสัมนาในหัวข้อเรื่อง Introduction to Cube Training Course ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม CUBE เบื้องต้น และลักษณะการทำงาน การประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรม โดยจากการเข้าร่วมครั้งนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Cube ในเบื้องต้น การใช้คำสั่ง และฝึกการใช้งานโปรแกรมการวิเคราะห์แบบจำลองด้านการจราจรและขนส่ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ แบบจำลองการเกิดการเดินทาง แบบจำลองการกระจายการเดินทาง แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง และแบบจำลองการแจกแจงการเดินทาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์คือสามารถนำไปการพัฒนางานวิจัยด้านการจราจรและขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ct08-2560 3

ct08-2560 2

ct08-2560 4

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/