ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png6.png8.png3.png0.png
Today13
Yesterday103
This week733
This month1597
Total276830

Who Is Online

1
Online
วันอาทิตย์, 16 ธันวาคม 2561 03:17
Powered by CoalaWeb

10 สิงหาคม 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ1” จากการประกวดออกแบบอาสนวิหารสังฆมณฑลนครราชสีมา

อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ1” จากการประกวดออกแบบอาสนวิหารสังฆมณฑลนครราชสีมา แนวคิด “อาสนวิหารแบบรัตนโกสินทร์” จัดโดยศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 อาจารย์ บัณฑิตทัศน์ ทสยันไชย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ1” รับเงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากการประกวดออกแบบอาสนวิหารสังฆมณฑลนครราชสีมา แนวคิด “อาสนวิหารแบบรัตนโกสินทร์” จัดโดยศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกวดครั้งนี้เพื่อรวบรวมและคัดเลือกแนวคิดการออกแบบอาสนวิหารสังฆมณฑลนครราชสีมาแห่งใหม่ที่เน้นความเป็นไทยยุครัตนโกสินทร์ เพื่อนำแบบที่ผ่านการคัดเลือกมาสร้างเป็นอาสนวิหารสังฆมณฑลนครราชสีมาแห่งใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงทักษะ ความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของตน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเพื่อให้อาสนวิหารสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นความคิดที่มาจากบรรดาศาสนิกชนอย่างแท้จริง โดย อ.บัณฑิตทัศน์ ได้นำเสนอแนวความคิด “spirit combination” จิตวิญญาณ พุทธ-คริสต์ เข้ามาผสานรวมกันทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม โดยแปลงความความสู่รูปแบบอาสนวิหารที่มีความเรียบง่ายและแฝงความหมายต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

arch08-2560-2 4

arch08-2560-2 3

arch08-2560-2 2

arch08-2560-2 1

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/