ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png6.png8.png3.png0.png
Today13
Yesterday103
This week733
This month1597
Total276830

Who Is Online

2
Online
วันอาทิตย์, 16 ธันวาคม 2561 02:59
Powered by CoalaWeb

21 กันยายน 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ร่วมกับบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พลับ ลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวคิดในการออกแบบ ปี 2017

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พลับ ลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวคิดในการออกแบบ ปี 2017 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร ๓๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยนิตยสารบ้านและสวน และนิตยสาร Room ได้ตกลงทำ MOU ร่วมกันในเรื่องของการจัดการบริการทางวิชาการ และให้การสนับสนุนในเรื่องของแหล่งความรู้ ด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัย สำหรับในปีนี้ทางนิตยสารบ้านและสวน และนิตยสาร Room ได้นำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานออกแบบแก่ผู้เรียนทางด้านออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายใน การออกแบบนิทรรศการแสดงสินค้าตกแต่งบ้าน Design trend & Design talk ที่ เป็นการสื่อสารทางอารมณ์ร่วมที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงข้อมูล และประสบการณ์ตรงเพื่อส่งฐานข้อมูลให้ผู้คนได้เข้าใจในเนื้อหาในโลกของการออกแบบ ทิศทางและแนวคิดในการออกแบบในปี 2018 ในหัวข้อ ไอเดียและฟังก์ชัน สำหรับการนำไปใช้ในงานออกแบบ โดยคุณลีฬภัทร กสานติกุล บรรณาธิการบริหารนิตยสาร my home และหัวข้อ แนวโน้มงานออกแบบสินค้าตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ปี 2018 โดยคุณนัทธมน ตั้งตรงมิตร ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารนิตยสาร room

design 2017 6

design 2017 5

design 2017 4

design 2017 3

design 2017 2design 2017 1

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/