ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png7.png9.png
Today77
Yesterday127
This week538
This month2167
Total283379

Who Is Online

1
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:08
Powered by CoalaWeb

13-14 กันยายน 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ” ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียนรวม (29.3.3)

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ” ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียนรวม (29.3.3) อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยากรโดย อาจารย์สุวัฒน์ชัย ไชยพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด Creative Thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างสร้างสรรค์เป็นความคิดบนรากฐานของความเข้าใจที่ผู้ศึกษาทางด้านการออกแบบจำเป็นต้องบ่มเพาะปลูกฝังวิธีคิดไม่เฉพาะในแง่ของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่พื้นฐานสำคัญ คือ การได้ปลูกฝังแนวคิดของการแก้ปัญหาบนพื้นฐานความเข้าใจมนุษย์ ไม่เพียงแต่ให้ผู้เรียนสามารถออกแบบได้หรือมีความสามารถเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่กระบวนการเรียนรู้นั้นต้องนำไปสู่การสร้างเสริมโลกทัศน์ และวิสัยทัศน์ของนักศึกษาให้สามารถมองเห็นความเป็นไปได้ในการสร้างทางออกเพื่อแก้ปัญหาสามารถกล้าที่จะคิด ทดลอง และลงมือทำ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ ที่ไม่ใช่แค่สอดคล้องกับยุคสมัย แต่ต้องเป็นไปอย่างล้ำสมัยและสำคัญที่สุด

ipd09-2560 5

ipd09-2560 4

ipd09-2560 3

ipd09-2560 2

ipd09-2560 1

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/