ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png8.png3.png
Today81
Yesterday127
This week542
This month2171
Total283383

Who Is Online

2
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:39
Powered by CoalaWeb

27 กันยายน 2560 สัมมนาในหัวข้อ แนวทางการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Guide หรือ BIM ) ซึ่งจัดโดยสภาสถาปนิก และ สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 อาจารย์วุฒิพงศ์ แสนบุดดา และอาจารย์ศาสตรา ตั้งใจ อาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ แนวทางการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Guide หรือ BIM ) ซึ่งจัดโดยสภาสถาปนิก และ สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย ณ สภาสถาปนิก กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม BIM (Building Information Modeling Guide) โดยปัจจุบันนิยมใช้ในการออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ได้ผลงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สามารถควบคุมต้นทุน และลดระยะเวลาการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับโมเดล Thailand 4.0 ที่เน้นในเรื่อง Creativity และ Innovation

arch10-2560 2
arch10-2560 3

arch10-2560 1

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/