ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png8.png5.png
Today83
Yesterday127
This week544
This month2173
Total283385

Who Is Online

2
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 17:25
Powered by CoalaWeb

21 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชม โรงแรม The Zenith Residence และ ร้านอาหาร After Work จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอาจารย์รัตน์พันธ์ โสภาเวทย์ อาจารย์ศราวุฒิ ใจอดทน และอาจารย์ศาสตรา ตั้งใจ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชม โรงแรม The Zenith Residence และ ร้านอาหาร After Work จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติคุณเจตนา จิรวัชรเดช ผู้จัดการโครงการ The Zenith Residence เป็นวิทยากรพิเศษนำชมโครงการและให้ความรู้ในส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 4 โดยให้ความรู้ ด้านแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ และด้านการออกแบบ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในโปรเจ็คการออกแบบต่อไป ซึ่งการเยี่ยมชมดังกล่าวถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต

arch 6

arch 4

arch 3

arch 1

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/